GLI UCCELLI

Koor Gli Uccelli (dit is Italiaans voor De Vogels) is een gemengd koor dat opgericht is in januari 1991 en nu dus 32 jaar bestaat. Medeoprichter was Richard Ram. Hij was t/m oktober 2022 de dirigent. Sindsdien is Richard met pensioen en staat het koor onder de bezielende leiding van Wim Voogd. Wim is, net als Richard, een professioneel musicus. Dit gezellige koor bestaat momenteel uit 10 sopranen, 7 alten, 4 tenoren en 4 bassen.

Gli Uccelli is officieel geen kerkkoor, echter het koor verleent eens per maand muzikale medewerking aan de viering op zondagmorgen. Ook tijdens de vieringen met feestdagen rouleert Gli Uccelli met de andere koren. Naast de medewerking tijdens de zondagse vieringen werkt GU mee aan concerten of geeft het koor zelf een concert. Het is dus niet zo dat alleen maar religieuze stukken worden gerepeteerd en uitgevoerd. Het koor heeft een repertoire in diverse talen.

ONS REPERTOIRE

Diverse Missen Componist Diverse Religieuze werken Componist
Messe in C A. Bruckner Sanctus J.S. Bach
Missa in G A. Caldara Alleluia W. Boyce
Messe de Minuit M.A. Charpentier Exsultate Justi T.L. Da Viadama
Messe Brève L. Delibes Cantique de Jean Racine G. Fauré
Missa Festiva A. Gretchaninov And the Glory of the Lord G.F. Händel
Missa secunda H.L. Hassler Cantate Domino H.L. Hassler
Feestmis over Re Fa Mi Do Re A. Klerk Jubilate Deo O. Lassus
de Krönungs-Messe KV 317 W.A. Mozart Jubilate Deo W.A. Mozart
Missa Brevis in d KV 65 W.A. Mozart Laudate Dominum K. Nystedt
Spatzen-Messe KV 220 W.A. Mozart Cecilia famula tua R. Ram
Petit Messe en Couleurs R. Ram Domine miserere G. Reutter
Misa Criolla A. Ramirez Abendlied J. Rheinberger
Deutsche Messe F. Schubert Salve Regina A. Salieri
Messe in G F. Schubert Exsultate Deo A. Scarlati
Missa sine nomine H. Strategier Ave Maria I. Stravinsky
Missa Hungarica E. Tavasszy Psaume 121 J.P. Sweelinck
      Jesu dulcis memoria T.L. Victoria
      Tantum ergo L. Vierne
      Laetatus sum A. Vivaldi
      Haec dies J.D. Zelenka

UITVOERINGEN

VIERINGEN

Alle onderstaande vieringen worden muzikaal ondersteund door Gli Uccelli en vinden plaats in de Heilige Antonius Abtkerk aan de Scheveningseweg 233 in Den Haag, vlakbij Scheveningen (tenzij anders aangegeven)

  • Zondag 26 maart 11.00 uur - hele koor
  • Donderdag 6 april 19.30 uur Witte donderdag - hele koor - Paschaliskerk
  • Zondag 23 april 11.00 uur - hele koor
  • Zondag 28 mei 11.00 uur Pinksteren - hele koor
  • Zondag 25 juni 11.00 uur Antonius Abtfeest - hele koor

 

CONCERTEN

  • Zondag 21 mei 15.00 uur Mariaconcert
  • Zondag 19 november 15.00 uur Ceciliaconcert -  Agneskerk

Foto-presentatie

Over de geschiedenis van de Heilige Antonius Abtkerk

DIRIGENT

Card image cap
Wim Voogd

Wim Voogd studeerde piano bij Gérard van Blerk en Michael Davidson aan de conservatoria van Den Haag en Rotterdam. Tevens studeerde hij orgel en kerkmuziek bij Johann Th. Lemckert.

Hij speelt vooral kamermuziek, piano solo. Daarnaast speelt hij met diverse vocalisten en instrumentalisten. Met fluitiste Froukje Wiebenga vormt hij een duo en met haar en altviolist Frank Goossens vormt hij het Koetshuistrio, dat nagenoeg al het repertoire voor deze bezetting heeft uitgevoerd. Verder verleent hij veelvuldig medewerking aan oratoriumuitvoeringen, met name als continuo-speler, maar ook als pianist en organist.

Wim Voogd doceert piano aan het Koninklijk Conservatorium in Den Haag en is als dirigent-organist werkzaam bij de Driekoningengemeenschap in Den Haag. Daar heeft hij een aantal koren onder zijn hoede: Het Driekoningenkoor, een gemengd koor dat wekelijks de viering opluistert en een Herenschola die ongeveer eenmaal per maand een viering met Gregoriaanse zangen zingt. Als dirigent was hij van 2013 tot 2018 verbonden aan Vocaal Ensemble Quattro Stagioni.

Sinds november 2022 is hij ook dirigent van het gemengd koor Gli Uccelli, als opvolger van de vorige dirigent Richard Ram. Aan hem de niet geringe taak de lange traditie van dit koor voort te zetten !

LID WORDEN

Iedere woensdagavond repeteren wij van 20.00 tot 22.00 uur in de Thabor kerk aan de Van Boetzelaerlaan 286 in Den Haag. Na de repetitie is er, voor de liefhebber, een drankje met een praatje.

Je kunt op ieder moment lid worden van Gli Uccelli. Kom gewoon één of twee repetitieavonden langs en luister, kijk of zing mee.

Als je dan lid wilt worden, wordt door de dirigent vastgesteld of je stem past binnen ons koor en bij welke stemsoort je hoort. Wil je eerst meer informatie? neem gerust contact met ons op.

In de map

In de map: Navidad Nuestra, onze kerst

In 1963, aan de vooravond van het Tweede Vaticaans Concilie, schreven componist Ariel Ramirez en historicus en schrijver Felix Luna een kerstcantate. Het is een Argentijns muziekstuk en een Argentijns kerstverhaal. Het bekende kerstverhaal met geboorte en aanbidding vindt niet plaats in Betlehem en niet lang geleden, maar nu en op de ijzige hoogvlakten van Argentinië. De titel van de kerstcantate geeft het ideaal en de overtuiging weer waarmee Ramirez en Luna schreven: het is Navidad Nuestra, onze kerst. Kerst voor en van gewone mensen. En de muziek is als een bloemlezing uit de Argentijnse volksmuziek, waarbij elk liedje een bepaald ritme uit de volksmuziek heeft. Zo is La Anunciacion, de verkondiging, bijvoorbeeld een Chamamé

Wij zingen op eerste Kerstdag El Nacimiento, de geboorte. Dat is een Vidala Catamarquena. Een vidala is een liedvorm met een langzaam, wat melancholisch ritme. Deze variant van de vidala is ontstaan in de bergen van Catamarca, op de grens met Bolivia en Chili. Ik weet eerlijk gezegd niet of wij als Haagse zangers ook maar een beetje in de buurt komen van een Vidala Catamarquena. Het komt uit een verre vreemde volkscultuur die bestaat uit een mengeling van inheemse Inca’s en Spaanse kolonisators. Dat is een andere wereld dan de onze. En toch biedt zoiets eenvoudigs als een kerstliedje je de mogelijkheid om er deel van uit te maken.

Vaak wordt een vidala slechts door een trom begeleid, bijvoorbeeld de Argentijnse bombo. Je zou het kunnen zien als een samenspel van lucht en aarde. De zangstem gaat omhoog en zweeft en wervelt door de lucht. De trom laat de aarde dreunen, legt een bodem, geeft grond onder de voeten. Daarmee is het een vorm die het hemelse en aardse met elkaar verbindt en er een eenheid van maakt. Eigenlijk is dat de gedachte van de geboorte van Christus, God die als mens op aarde komt. Het heeft iets betoverends als vorm en inhoud, gedachte en uitdrukking, in elkaar op lijken te gaan en samenvallen. Alsof iets ongrijpbaars werkelijkheid wordt waar je bij staat, daar en op dat moment. Alsof het kerstkind werkelijk onder ons is, tijdens onze kerst, Navidad Nuestra. Wie weet, misschien lukt het ons als we El Nacimiento op kerstochtend zingen in de Abt.

Arjen Kok

Den Haag, 11 december 2022  

Meer informatie over Ariel Ramirez en Argentijnse muziek vind je op de website van Stichting Argentijnse Muziek

 

 

CONTACT