GLI UCCELLI

Gli Uccelli (de vogels) is een gemengd koor dat werd opgericht op 23 januari 1991. Onder leiding van Richard Ram wordt zowel kerkelijk als wereldlijk repertoire gezongen.

Gli Uccelli ondersteunt twee keer per maand een eucharistieviering in haar vaste parochiekerk H. Antonius Abt aan de Scheveningseweg 233-235 in Den Haag, waarvan één keer op zaterdagavond en één keer op zondagochtend. Daarnaast wordt er naar gestreefd om een aantal malen per jaar concerten te geven.

Ons gezellige koor bestaat momenteel uit 14 sopranen, 8 alten, 5 tenoren en 4 bassen.

Elk jubileumjaar maken we een stedenreis van 4 dagen waarin we veel zingen, een gastkoor ontmoeten en culture uitstapjes maken. Zo hebben we Parijs, Brugge, Maastricht, Praag en Berlijn al bezocht.

ONS REPERTOIRE

Diverse Missen Componist Diverse Religieuze werken Componist
Messe in C A. Bruckner Sanctus J.S. Bach
Missa in G A. Caldara Alleluia W. Boyce
Messe de Minuit M.A. Charpentier Exsultate Justi T.L. Da Viadama
Messe Brève L. Delibes Cantique de Jean Racine G. Fauré
Missa Festiva A. Gretchaninov And the Glory of the Lord G.F. Händel
Missa secunda H.L. Hassler Cantate Domino H.L. Hassler
Feestmis over Re Fa Mi Do Re A. Klerk Jubilate Deo O. Lassus
de Krönungs-Messe KV 317 W.A. Mozart Jubilate Deo W.A. Mozart
Missa Brevis in d KV 65 W.A. Mozart Laudate Dominum K. Nystedt
Spatzen-Messe KV 220 W.A. Mozart Cecilia famula tua R. Ram
Petit Messe en Couleurs R. Ram Domine miserere G. Reutter
Misa Criolla A. Ramirez Abendlied J. Rheinberger
Deutsche Messe F. Schubert Salve Regina A. Salieri
Messe in G F. Schubert Exsultate Deo A. Scarlati
Missa sine nomine H. Strategier Ave Maria I. Stravinsky
Missa Hungarica E. Tavasszy Psaume 121 J.P. Sweelinck
      Jesu dulcis memoria T.L. Victoria
      Tantum ergo L. Vierne
      Laetatus sum A. Vivaldi
      Haec dies J.D. Zelenka

UITVOERINGEN

VIERINGEN

Alle onderstaande vieringen worden muzikaal ondersteund door Gli Uccelli en vinden plaats in de Heilige Antonius Abtkerk aan de Scheveningseweg 233 in Den Haag, vlakbij Scheveningen (tenzij anders aangegeven)

 • Donderdag 15 augustus 19:30 uur dames María Hemelvaart
 • Zondag 18 augustus 10:00 uur Schola
 • Zondag 25 augustus 10:00 uur hele koor 
 • Zondag 22 september 10:00 uur dames 
 • Zaterdag 28 september 14:00 uur hele koor Ziekenzalving
 • Zondag 29 september 10:00 uur Schola
 • Zaterdag 19 oktober 17:00 uur Schola 
 • Zondag 27 oktober 10:00 uur hele koor
 • Zaterdag 16 november 17:00 uur Schola in Marlot
 • Zondag 24 november 10:00 hele koor
 • Zaterdag 21 december 17:00 uur Schola
 • Dinsdag 24 december 23:00 uur nachtmis hele koor

 

CONCERTEN

Foto-presentatie

Over de geschiedenis van de Heilige Antonius Abtkerk

DIRIGENT

Card image cap
Richard Ram
Muziek heft de tijd op terwijl zij niet zonder kan

Richard Ram, geboren te Den Haag, studeerde orgel bij Wim van Beek en koordirektie bij Frans Moonen aan het Koninklijk Conservatorium aldaar. Hij behaalde het einddiploma koordirectie en cum laude het einddiploma orgel. Voor zijn inzet en artistieke prestaties werd hem de zilveren Fock-medaille toegekend. Naast de hoofdvakken studeerde hij piano, viool en hoorn en volgde hij diverse orgel- en directiecursussen.

Momenteel doceert hij partituurspel aan het Koninklijk Conservatorium en is hij dirigent/organist van de H.Antonius Abt te Scheveningen. Hij is actief als concertorganist, continuospeler en begeleider. Naast deze werkzaamheden werkt hij regelmatig mee aan concerten van het Koninklijk Concertgebouw Orkest, het Nederlands Philharmonisch Orkest, het Residentie Orkest en l’Ensemble orchestral de Paris. Al deze activiteiten brachten hem in vele West- en Oost-Europese landen. Met het Koninklijk Concertgebouw Orkest speelde hij onder andere in Amerika en Japan.

LID WORDEN

Iedere woensdagavond repeteren wij van 20.00 tot 22.00 uur in de Thabor kerk aan de Van Boetzelaerlaan 286 in Den Haag. Na de repetitie is er, voor de liefhebber, een drankje met een praatje.

Je kunt op ieder moment lid worden van Gli Uccelli. Kom gewoon één of twee repetitieavonden langs en luister, kijk of zing mee.

Als je dan lid wilt worden, wordt door de dirigent vastgesteld of je stem past binnen ons koor en bij welke stemsoort je hoort. Wil je eerst meer informatie? neem gerust contact met ons op.

In de map

In de map – zomer 2019

 

Op 23 juni nam dirigent Richard Ram Gli Uccelli mee naar de Parkstraatkerk, de Heilige Jacobus de Meerdere. Samen met Cantemus Domine zongen we de Missa Sine Nomine II van Herman Strategier. Het is een mis voor koor, orgel en koper. Die blazers zijn van belang. Want die dag vierden we daar met z’n allen de Pausmis. Met deze mis wordt – een verzoek van de Pauselijke Nuntius - de verkiezing van onze paus herdacht. En daar horen triomfantelijke klanken bij, uit de hoogtijdagen van het rijke roomse leven. Dus daarom zat Herman Strategier in de map.

Strategiers Missa Sine Nomine II dateert uit 1962, 4 juni om precies te zijn 1. Dat was een andere tijd voor Rooms-Katholieken. Het Tweede Vaticaans Concilie moest nog beginnen en het leek er toen op dat alles wel bij het oude zou blijven. En wat Strategier betreft zou dat ook helemaal geen probleem zijn. Integendeel. Die zomer werd hij vijftig, hij genoot van zijn positie als organist en dirigent van de kathedrale Catherijnekerk in Utrecht en zijn werk als docent aan de kerkelijke muziekopleiding en het conservatorium. Voor iemand die zijn carriere moest opbouwen in de oorlog 2 en de wederopbouw moet het een jaar van vertrouwen en voldoening zijn geweest.

Maar alles zou veranderen. En het is Strategier niet in de koude kleren gaan zitten. “De overgang van de Latijnse naar de Nederlandse liturgie in de jaren zestig was voor Strategier de oorzaak (van het ontstaan) van een mentale crisis, die hij pas een tiental jaren later (dankzij veel gesprekken met broeder Willibrord) overwon.”3

Mijn vraag is: wat betekent deze kennis nu voor onze waardering van zijn werk? Beleven we het zingen van de mis – daar, in de Parkstraatkerk met z’n neogotische grandeur, het priesterkoor gevuld met bemijterde bisschoppen en vendelzwaaiers met pauselijk gekleurde vlaggen – anders, intenser, echter? Of juist als een anachronisme, als niet van deze tijd?

Het is een van de interessante vraagstukken waar (kunst)historici zich over buigen de laatste tijd: heeft het persoonlijke leven en welzijn van de persoon in kwestie, de grote staatsman, de eminente wetenschapper, de geniale kunstenaar – in dit geval dus de componist Herman Strategier – een relevante invloed op de historische feiten? Als ik denk aan Churchill, dan lijkt me dat evident. En ook Vincent van Gogh vind ik een bewijs dat de persoonlijke gemoedstoestanden het werk van de kunstenaar vormen, sturen, misschien zelfs in essentie bepalen. Maar Herman Strategier?

Onbedoeld voert Gli Uccelli een interessant experiment uit deze zomer. Want op zondag 25 augustus zingen we de Missa Sine Nomine II nog een keer.

In een andere kerk, onze eigen neo-expressionistische St Antonius Abt, zonder bisschoppen en zonder vendelzwaaiers. En zonder koperblazers. Kaal, ontdaan van alle triomfantelijkheid van het rijke Roomse leven. Hoe komt Strategiers mis over als Gli Uccelli het helemaal alleen moet doen, alleen met Richard Ram als organist? Zelfs de taal is anders. In de Parkstraatkerk werd een Latijnse mis opgedragen. In de Antonius Abt zal het Nederlands zijn.

Op 23 juni keerden we voor even terug naar een tijd waarin Rome soeverein was. Twee maanden later maken we een tijdreis van meer dan een halve eeuw. Alles is anders op 25 augustus. Alleen Strategiers Missa Sine Nomine II is hetzelfde. En Gli Uccelli natuurlijk.

Of toch niet??

 

Arjen Kok

29 juni 2019

 

Herman Strategier mag zich verheugen in de belangstelling van een schare liefhebbers en kenners. Op de website www.hermanstrategier.nl tref je de vruchten van hun toewijding.

1 http://www.hermanstrategier.nl/oeuvre/werkenlijst-herman-strategier.pdf

2 Strategier maakte onder meer mee dat zijn leermeester Hendrik Andriessen gegijzeld werd in kamp Vught en hij werkte samen met Annie Bank, zijn latere muziekuitgever, in de illegaliteit.

3 Maaike van Ooijen, Herman Strategier (1912-1988), het leven van een ‘muzikant’ 2012 (masterthesis)

CONTACT