GLI UCCELLI

Gli Uccelli (de vogels) is een gemengd koor dat werd opgericht op 23 januari 1991. Onder leiding van Richard Ram wordt zowel kerkelijk als wereldlijk repertoire gezongen.

Gli Uccelli ondersteunt twee keer per maand een eucharistieviering in haar vaste parochiekerk H. Antonius Abt aan de Scheveningseweg 233-235 in Den Haag, waarvan één keer op zaterdagavond en één keer op zondagochtend. Daarnaast wordt er naar gestreefd om een aantal malen per jaar concerten te geven.

Ons gezellige koor bestaat momenteel uit 14 sopranen, 8 alten, 5 tenoren en 4 bassen.

Elk jubileumjaar maken we een stedenreis van 4 dagen waarin we veel zingen, een gastkoor ontmoeten en culture uitstapjes maken. Zo hebben we Parijs, Brugge, Maastricht, Praag en Berlijn al bezocht.

ONS REPERTOIRE

Diverse Missen Componist Diverse Religieuze werken Componist
Messe in C A. Bruckner Sanctus J.S. Bach
Missa in G A. Caldara Alleluia W. Boyce
Messe de Minuit M.A. Charpentier Exsultate Justi T.L. Da Viadama
Messe Brève L. Delibes Cantique de Jean Racine G. Fauré
Missa Festiva A. Gretchaninov And the Glory of the Lord G.F. Händel
Missa secunda H.L. Hassler Cantate Domino H.L. Hassler
Feestmis over Re Fa Mi Do Re A. Klerk Jubilate Deo O. Lassus
de Krönungs-Messe KV 317 W.A. Mozart Jubilate Deo W.A. Mozart
Missa Brevis in d KV 65 W.A. Mozart Laudate Dominum K. Nystedt
Spatzen-Messe KV 220 W.A. Mozart Cecilia famula tua R. Ram
Petit Messe en Couleurs R. Ram Domine miserere G. Reutter
Misa Criolla A. Ramirez Abendlied J. Rheinberger
Deutsche Messe F. Schubert Salve Regina A. Salieri
Messe in G F. Schubert Exsultate Deo A. Scarlati
Missa sine nomine H. Strategier Ave Maria I. Stravinsky
Missa Hungarica E. Tavasszy Psaume 121 J.P. Sweelinck
      Jesu dulcis memoria T.L. Victoria
      Tantum ergo L. Vierne
      Laetatus sum A. Vivaldi
      Haec dies J.D. Zelenka

UITVOERINGEN

VIERINGEN

Alle onderstaande vieringen worden muzikaal ondersteund door Gli Uccelli en vinden plaats in de Heilige Antonius Abtkerk aan de Scheveningseweg 233 in Den Haag, vlakbij Scheveningen (tenzij anders aangegeven)

 • Donderdag 15 augustus 19:30 uur dames María Hemelvaart
 • Zondag 18 augustus 10:00 uur Schola
 • Zondag 25 augustus 10:00 uur hele koor 
 • Zondag 22 september 10:00 uur dames 
 • Zaterdag 28 september 14:00 uur hele koor Ziekenzalving
 • Zondag 29 september 10:00 uur Schola
 • Zaterdag 19 oktober 17:00 uur Schola 
 • Zondag 27 oktober 10:00 uur hele koor
 • Zaterdag 16 november 17:00 uur Schola in Marlot
 • Zondag 24 november 10:00 hele koor
 • Zaterdag 21 december 17:00 uur Schola
 • Dinsdag 24 december 23:00 uur nachtmis hele koor

 

CONCERTEN

Foto-presentatie

Over de geschiedenis van de Heilige Antonius Abtkerk

DIRIGENT

Card image cap
Richard Ram
Muziek heft de tijd op terwijl zij niet zonder kan

Richard Ram, geboren te Den Haag, studeerde orgel bij Wim van Beek en koordirektie bij Frans Moonen aan het Koninklijk Conservatorium aldaar. Hij behaalde het einddiploma koordirectie en cum laude het einddiploma orgel. Voor zijn inzet en artistieke prestaties werd hem de zilveren Fock-medaille toegekend. Naast de hoofdvakken studeerde hij piano, viool en hoorn en volgde hij diverse orgel- en directiecursussen.

Momenteel doceert hij partituurspel aan het Koninklijk Conservatorium en is hij dirigent/organist van de H.Antonius Abt te Scheveningen. Hij is actief als concertorganist, continuospeler en begeleider. Naast deze werkzaamheden werkt hij regelmatig mee aan concerten van het Koninklijk Concertgebouw Orkest, het Nederlands Philharmonisch Orkest, het Residentie Orkest en l’Ensemble orchestral de Paris. Al deze activiteiten brachten hem in vele West- en Oost-Europese landen. Met het Koninklijk Concertgebouw Orkest speelde hij onder andere in Amerika en Japan.

LID WORDEN

Iedere woensdagavond repeteren wij van 20.00 tot 22.00 uur in de Thabor kerk aan de Van Boetzelaerlaan 286 in Den Haag. Na de repetitie is er, voor de liefhebber, een drankje met een praatje.

Je kunt op ieder moment lid worden van Gli Uccelli. Kom gewoon één of twee repetitieavonden langs en luister, kijk of zing mee.

Als je dan lid wilt worden, wordt door de dirigent vastgesteld of je stem past binnen ons koor en bij welke stemsoort je hoort. Wil je eerst meer informatie? neem gerust contact met ons op.

In de map

In de map - september 2019

 

Op zaterdag 28 september heeft Gli Uccelli dienst en ondersteunen we de ziekenzalving in de Antonius Abt. Daarom zit Schubert in de map en wel zijn Deutsche Messe om precies te zijn.

 

Franz Schubert schreef de mis niet speciaal voor de ziekenzalving. Hij kreeg de opdracht van Johan Philip Neumann voor een mis en Neumann schreef ook de tekst van de negen hymnes waar de mis uit bestaat 1. Neumanns wens was een mis die de gewone mensen zouden kunnen begrijpen en vooral ook zou aanspreken. Geen officiële liturgische teksten dus, wel begrijpelijke, direct invoelbare beelden. En dat zijn ze ook. De allereerste regel is meteen raak: “Wohin soll ich mich wenden wenn Gramm und Schmerz mich drücken?” Dat moment van uiterste wanhoop en machteloosheid. Maar ook dat moment van opperste vreugde en dankbaarheid: “Wem künd ich mein Entzücken, wenn freudig pocht mein Herz?” Hier gaat het niet over afstand, dit gaat over direct en intens contact over de diepste emoties die ons overkomen. Daarom is Schuberts Deutsche Messe een juiste keuze voor de ziekenzalving.

 

Maar Schubert is eigenlijk in meer opzichten een toepasselijke keuze. Schubert is een componist wiens werk, maar zeker ook zijn persoonlijke leven, met momenten van leven en dood in verband gebracht kan worden. Zijn Winterreise, de laatste jaren steeds meer gewaardeerd, is een meesterwerk dat precies daarover gaat, de reis naar het einde. Hij schreef het in 1827, hetzelfde jaar waarin de Deutsche Messe uitkwam. De inspiratie, als je dat zo kunt noemen, voor Winterreise putte Schubert uit zijn lichamelijke ellende, zijn aftakeling als gevolg van de syfilis. Tegenwoordig is dat goed te behandelen, toen begrepen medici er nog weinig van. Je moest er mee leven en dat was erg genoeg. Maar als je ten einde raad je toch tot een dokter wendde voor een behandeling was je pas echt de gesjochte. Je werd ingesmeerd met kwik en dan moest de ziekte als het ware uitbroeien. In werkelijkheid kwam het neer op een marteldood door kwikvergiftiging. Schubert was 31 toen hij deze martelgang waarschijnlijk doormaakte.

En dan had Schubert nog de nodige mentale malheur. Ups en downs, moodswings, diepe depressies, periodes van grote creativiteit en productiviteit afgewisseld met diepdonkere dagen vol melancholie. Tegenwoordig zou Schubert waarschijnlijk Prozac voorgeschreven krijgen. Toen moest hij het gewoon ondergaan en er maar uit zien te komen. Het is het lot van veel kunstenaars om geboren te zijn onder het teken van Saturnus, de god van de melancholie 2. Het is een van de ondoorgrondelijke paradoxen van de mens, dat kunst, waar we zoveel troost en welbehagen aan ontlenen, zo vaak gemaakt wordt door mensen die er voor moeten lijden.

 

Voor wie de dood zonder al te veel angst en pijn tegemoet kan treden is de ziekenzalving een geruststelling. Het bevestigt wat je weet, dat het zo goed is, dat het zo moet zijn. Het is een goed gevoel om op dat moment te weten dat je het niet alleen hoeft door te maken.

Maar als je hier op aarde al de hel hebt moeten meemaken, zoals Schubert, wat houdt de ziekenzalving dan in? Wat betekent de ziekenzalving voor mensen die lichamelijk of geestelijk door diepe dalen moeten gaan? Het zal voor iedereen anders zijn, maar Schubert heeft muziek geschreven die een antwoord biedt op die vraag. Zowel voor diegenen die hun deel aan verdriet in dit aardse tranendal moesten ondergaan, maar ook voor de mensen die het wellicht gemakkelijker hebben gehad, is zijn muziek troostrijk.

Daarom is het goed dat Gli Uccelli op zaterdag 28 september, wanneer we het heilig sacrament van de ziekenzalving kunnen ontvangen, de Deutsche Messe van Schubert zingt.

 

Arjen Kok

29 augustus 2019

 

1 - Zie Wikipedia over de Deutsche Messe, Schubert en Neumann. (helaas niet allemaal in het Nederlands)

2 - Margaret and Rudolf Wittkower, Born under Saturn, 1963. Zie voor een indruk https://www.goodreads.com/book/show/204770.Born_Under_Saturn

CONTACT