GLI UCCELLI

Gli Uccelli (de vogels) is een gemengd koor dat werd opgericht op 23 januari 1991. Onder leiding van Richard Ram wordt zowel kerkelijk als wereldlijk repertoire gezongen.

Gli Uccelli ondersteunt twee keer per maand een eucharistieviering in haar vaste parochiekerk H. Antonius Abt aan de Scheveningseweg 233-235 in Den Haag, waarvan één keer op zaterdagavond en één keer op zondagochtend. Daarnaast wordt er naar gestreefd om een aantal malen per jaar concerten te geven.

Ons gezellige koor bestaat momenteel uit 14 sopranen, 8 alten, 5 tenoren en 4 bassen.

Elk jubileumjaar maken we een stedenreis van 4 dagen waarin we veel zingen, een gastkoor ontmoeten en culture uitstapjes maken. Zo hebben we Parijs, Brugge, Maastricht, Praag en Berlijn al bezocht.

ONS REPERTOIRE

Diverse Missen Componist Diverse Religieuze werken Componist
Messe in C A. Bruckner Sanctus J.S. Bach
Missa in G A. Caldara Alleluia W. Boyce
Messe de Minuit M.A. Charpentier Exsultate Justi T.L. Da Viadama
Messe Brève L. Delibes Cantique de Jean Racine G. Fauré
Missa Festiva A. Gretchaninov And the Glory of the Lord G.F. Händel
Missa secunda H.L. Hassler Cantate Domino H.L. Hassler
Feestmis over Re Fa Mi Do Re A. Klerk Jubilate Deo O. Lassus
de Krönungs-Messe KV 317 W.A. Mozart Jubilate Deo W.A. Mozart
Missa Brevis in d KV 65 W.A. Mozart Laudate Dominum K. Nystedt
Spatzen-Messe KV 220 W.A. Mozart Cecilia famula tua R. Ram
Petit Messe en Couleurs R. Ram Domine miserere G. Reutter
Misa Criolla A. Ramirez Abendlied J. Rheinberger
Deutsche Messe F. Schubert Salve Regina A. Salieri
Messe in G F. Schubert Exsultate Deo A. Scarlati
Missa sine nomine H. Strategier Ave Maria I. Stravinsky
Missa Hungarica E. Tavasszy Psaume 121 J.P. Sweelinck
      Jesu dulcis memoria T.L. Victoria
      Tantum ergo L. Vierne
      Laetatus sum A. Vivaldi
      Haec dies J.D. Zelenka

UITVOERINGEN

VIERINGEN

Alle onderstaande vieringen worden muzikaal ondersteund door Gli Uccelli en vinden plaats in de Heilige Antonius Abtkerk aan de Scheveningseweg 233 in Den Haag, vlakbij Scheveningen

 • Zondag 26 mei 10:30 uur hele koor 
 • Donderdag 30 mei Hemelvaart 10:30 uur Schola
 • Zaterdag 15 juni 17:00 uur Schola 
 • Zondag 23 juni 10:30 uur hele koor Bach
 • Donderdag 15 augustus Maria-Hemelvaart 19:30 uur dames
 • Zondag 18 augustus 10:30 uur Schola
 • Zondag 25 augustus 10:30 uur hele koor
 • Zondag 22 september 10:30 uur hele koor
 • Zaterdag 28 september Ziekenzalving 14:00 dames
 • Zondag 29 september 10:30 uur Schola

CONCERTEN

 • Zondag 7 juli Parochiedag alle koren

Foto-presentatie

Over de geschiedenis van de Heilige Antonius Abtkerk

DIRIGENT

Card image cap
Richard Ram
Muziek heft de tijd op terwijl zij niet zonder kan

Richard Ram, geboren te Den Haag, studeerde orgel bij Wim van Beek en koordirektie bij Frans Moonen aan het Koninklijk Conservatorium aldaar. Hij behaalde het einddiploma koordirectie en cum laude het einddiploma orgel. Voor zijn inzet en artistieke prestaties werd hem de zilveren Fock-medaille toegekend. Naast de hoofdvakken studeerde hij piano, viool en hoorn en volgde hij diverse orgel- en directiecursussen.

Momenteel doceert hij partituurspel aan het Koninklijk Conservatorium en is hij dirigent/organist van de H.Antonius Abt te Scheveningen. Hij is actief als concertorganist, continuospeler en begeleider. Naast deze werkzaamheden werkt hij regelmatig mee aan concerten van het Koninklijk Concertgebouw Orkest, het Nederlands Philharmonisch Orkest, het Residentie Orkest en l’Ensemble orchestral de Paris. Al deze activiteiten brachten hem in vele West- en Oost-Europese landen. Met het Koninklijk Concertgebouw Orkest speelde hij onder andere in Amerika en Japan.

LID WORDEN

Iedere woensdagavond repeteren wij van 20.00 tot 22.00 uur in de Thabor kerk aan de Van Boetzelaerlaan 286 in Den Haag. Na de repetitie is er, voor de liefhebber, een drankje met een praatje.

Je kunt op ieder moment lid worden van Gli Uccelli. Kom gewoon één of twee repetitieavonden langs en luister, kijk of zing mee.

Als je dan lid wilt worden, wordt door de dirigent vastgesteld of je stem past binnen ons koor en bij welke stemsoort je hoort. Wil je eerst meer informatie? neem gerust contact met ons op.

In de map

In de map – Mei 2019

 

Madonna de Claritate van Marco Enrico Bossi

Het is mei en Gli Uccelli bezingt de Vrouwe van het Heldere Licht, de heilige Clara. Op zondag 26 mei zingen we in de mis het lied dat Marco Bossi componeerde ter ere van Clara: de Madonna de Claritate. “ Chiara”, zingen we, “ la terra scura schiara del tuo chiaror.”

Ik ken geen mooiere kerk dan de Antonius Abt in Scheveningen om de lof te zingen van het Licht. Alles ademt daar licht. Het hele kerkgebouw is ontworpen rond het gegeven dat God het Licht in de wereld is en wij ons mogen koesteren in zijn Goddelijke stralen. Kijk naar de ramen. Daar zie je steeds een edelsteen die de zonnestralen naar alle kanten kaatst met z’n facetten. Kijk naar dat weergaloze mozaïek dat fonkelt door de glorierijke opgestane Heer. Zelfs het gewelf lijkt op een kristal die het licht vangt en verspreidt.

Iedere keer als ik dat gesloten en ongenaakbare gebouw binnenkom overvalt mij een gevoel van openbaring. Het is alsof je een andere wereld binnenstapt, een wereld waarin de duisternis en het schemer geen plaats hebben. Hier is het licht het middelpunt en het giet zijn stralen uit over eenieder die binnentreedt. Dit kerkgebouw heeft de gave om je te laten voelen dat jij ook zo’n steen kunt zijn die flonkert en sprankelt. Hier beleef je de zegen van Aäron - “moge de Heer het licht van zijn gelaat over u doen schijnen” – iedere keer als je er bent. Wat kan een kerkgebouw nog meer dan het gevoel overbrengen dat jij in Zijn licht staat?

Op 18 januari 1888 was Bossi in Assisi en liet hij zich inspireren door de middeleeuwse dichtregels die de devotie voor de heilige Clara uitdrukken in de geest van Sint Franciscus. Die regels drukken onverholen verering uit en passen daarom goed in het late negentiende eeuwse katholicisme. Maar er spreekt ook de onbekommerde overgave uit die Franciscus predikte. Laat dat Licht maar over je heen klateren. Meer hoeft even niet van Hem.

 

Arjen Kok

21 mei 2019

Een week eerder speelde Emöke Tavassy, een van onze sopranen, in de Messiaskerk in Wassenaar. Ook dat kerkgebouw is een feest van licht. Het pianospel was ter gelegenheid van de opening van de expositie van Bauwke Zijlstra. Als dank kreeg Emöke dit kunstwerk mee. De tentoonstelling is nog te bezichtigen op 1 en 8 juni van 15 tot 17 uur.

 

CONTACT