GLI UCCELLI

Gli Uccelli (de vogels) is een gemengd koor dat werd opgericht op 23 januari 1991. Onder leiding van Richard Ram wordt zowel kerkelijk als wereldlijk repertoire gezongen.

Gli Uccelli ondersteunt twee keer per maand een eucharistieviering in haar vaste parochiekerk H. Antonius Abt aan de Scheveningseweg 233-235 in Den Haag, waarvan één keer op zaterdagavond en één keer op zondagochtend. Daarnaast wordt er naar gestreefd om een aantal malen per jaar concerten te geven.

Ons gezellige koor bestaat momenteel uit 14 sopranen, 8 alten, 5 tenoren en 4 bassen.

Elk jubileumjaar maken we een stedenreis van 4 dagen waarin we veel zingen, een gastkoor ontmoeten en culture uitstapjes maken. Zo hebben we Parijs, Brugge, Maastricht, Praag en Berlijn al bezocht.

ONS REPERTOIRE

Diverse Missen Componist Diverse Religieuze werken Componist
Messe in C A. Bruckner Sanctus J.S. Bach
Missa in G A. Caldara Alleluia W. Boyce
Messe de Minuit M.A. Charpentier Exsultate Justi T.L. Da Viadama
Messe Brève L. Delibes Cantique de Jean Racine G. Fauré
Missa Festiva A. Gretchaninov And the Glory of the Lord G.F. Händel
Missa secunda H.L. Hassler Cantate Domino H.L. Hassler
Feestmis over Re Fa Mi Do Re A. Klerk Jubilate Deo O. Lassus
de Krönungs-Messe KV 317 W.A. Mozart Jubilate Deo W.A. Mozart
Missa Brevis in d KV 65 W.A. Mozart Laudate Dominum K. Nystedt
Spatzen-Messe KV 220 W.A. Mozart Cecilia famula tua R. Ram
Petit Messe en Couleurs R. Ram Domine miserere G. Reutter
Misa Criolla A. Ramirez Abendlied J. Rheinberger
Deutsche Messe F. Schubert Salve Regina A. Salieri
Messe in G F. Schubert Exsultate Deo A. Scarlati
Missa sine nomine H. Strategier Ave Maria I. Stravinsky
Missa Hungarica E. Tavasszy Psaume 121 J.P. Sweelinck
      Jesu dulcis memoria T.L. Victoria
      Tantum ergo L. Vierne
      Laetatus sum A. Vivaldi
      Haec dies J.D. Zelenka

UITVOERINGEN

VIERINGEN

Alle onderstaande vieringen worden muzikaal ondersteund door Gli Uccelli en vinden plaats in de Heilige Antonius Abtkerk aan de Scheveningseweg 233 in Den Haag, vlakbij Scheveningen (tenzij anders aangegeven)

 

  • Zondag 5 juni Pinksteren 11.00 uur - hele koor 
  • Zaterdag 25 juni 17.00 uur - Schola - Marlot
  • Zondag 14 augustus 11:00 uur - Schola 
  • Zondag 21 augustus 11:00 uur -  hele koor
  • Zondag 11 september 11:00 uur -  hele koor
  • Zondag 23 oktober 11.00 uur - hele koor
  • Zondag 27 november eerste zondag van de Advent 11.00 uur - hele koor
  • Zondag 25 december Kerstviering 11.00 - hele koor

 

CONCERTEN

  • Zondag 9 oktober 15.00 uur 

Foto-presentatie

Over de geschiedenis van de Heilige Antonius Abtkerk

DIRIGENT

Card image cap
Richard Ram
Muziek heft de tijd op terwijl zij niet zonder kan

Richard Ram, geboren te Den Haag, studeerde orgel bij Wim van Beek en koordirektie bij Frans Moonen aan het Koninklijk Conservatorium aldaar. Hij behaalde het einddiploma koordirectie en cum laude het einddiploma orgel. Voor zijn inzet en artistieke prestaties werd hem de zilveren Fock-medaille toegekend. Naast de hoofdvakken studeerde hij piano, viool en hoorn en volgde hij diverse orgel- en directiecursussen.

Momenteel doceert hij partituurspel aan het Koninklijk Conservatorium en is hij dirigent/organist van de H.Antonius Abt te Scheveningen. Hij is actief als concertorganist, continuospeler en begeleider. Naast deze werkzaamheden werkt hij regelmatig mee aan concerten van het Koninklijk Concertgebouw Orkest, het Nederlands Philharmonisch Orkest, het Residentie Orkest en l’Ensemble orchestral de Paris. Al deze activiteiten brachten hem in vele West- en Oost-Europese landen. Met het Koninklijk Concertgebouw Orkest speelde hij onder andere in Amerika en Japan.

LID WORDEN

Iedere woensdagavond repeteren wij van 20.00 tot 22.00 uur in de Thabor kerk aan de Van Boetzelaerlaan 286 in Den Haag. Na de repetitie is er, voor de liefhebber, een drankje met een praatje.

Je kunt op ieder moment lid worden van Gli Uccelli. Kom gewoon één of twee repetitieavonden langs en luister, kijk of zing mee.

Als je dan lid wilt worden, wordt door de dirigent vastgesteld of je stem past binnen ons koor en bij welke stemsoort je hoort. Wil je eerst meer informatie? neem gerust contact met ons op.

In de map

In de map -  oktober 2020

Salve Regina

Oktober is de maand van Maria en de Rozenkrans. Maar het is ook de maand waarin de duisternis de overhand krijgt. De dagen gaan korten, je merkt opeens dat het vroeg donker wordt. De kleinkinderen zijn bezig met Halloween en terwijl zij zich verheugen op een verkleedfeest en veel snoep, mijmer ik over de donkere kant. Het is ook een feest van de nacht, de geesten en de dood en dat roept andere gevoelens op. De herfstwind laat dorre bladeren door mijn hoofd dwarrelen en speelt een spel met mijn gemoed.

Dit is een vreemd jaar en alle onzekerheid geeft deze tijd een grimmig randje. We kunnen ons dagelijkse doen en laten niet zo makkelijk meer zien in het perspectief van een onbezorgde oude dag. Het nu is de greep op de toekomst een beetje kwijt. De hele dag werken we hard om ons bestaan te verdienen. En wat we daarmee bereiken is niet gering, daar wil ik niet te min over denken. Door ons zwoegen zullen we deze crisis doorstaan en overwinnen. Dat vaccin komt er en die andere kwesties lossen we ook op. Echt wel. Maar dat gevoel, dat de donkere laatste uren van de dag oproepen, dat is anders dit jaar.

 

 

 

 

 

 

In de wintertentoonstelling ‘Vol van verhalen’ in museum Meermanno is dit Overijsselse getijdenboek te zien. In de marge van de pagina dansen eikels en blaadjes rond de tekst. Ik moest denken aan de herfstblaren die in mijn hoofd dwarrelen, toen ik het boekje zag liggen.

Zondag 25 oktober zingen we* het Salve Regina, een evergreen van de katholieken. Het lijkt daarom misschien een beetje sleets, zoals de Mona Lisa of het Meisje met de parel. Maar het is ook een tijdloos meesterwerk, een cultuurschat van iedereen en van alle tijden. Ik vind het een prettige, zelfs troostrijke gedachte dat het lied al zoveel eeuwen gezongen wordt. Het zou terug te voeren zijn op Benedictus, die in de zesde eeuw zijn regels opstelde voor een leven dat het dagelijkse doen en laten van de mens verbindt met de Goddelijke eeuwigheid. Die verbinding is geen vanzelfsprekendheid. De dag – ons aardse bestaan – gaat niet zomaar over in de nacht – de eeuwigheid. Het is iedere keer weer spannend, zelfs als je weet dat alles zal gebeuren zoals het zal gebeuren.

Het Salve Regina is een van de vier Mariahymnes die de completen afsluiten, het laatste gebed van de dag. De monniken zetten het in als ze de kapel verlaten en naar hun slaapvertrek lopen. Vanuit het licht begeven ze zich in het duistere, het ongewisse, het onbegrensde en ze vragen de voorspraak van Maria aan, mater misericordiae. Die voorspraak kunnen wij nu ook wel gebruiken. Ik in ieder geval wel. En als katholieke jongen ben je toch een beetje een moederskindje. Dan helpt dat altijd.

 

Arjen Kok

Den Haag 18 oktober 2020

* De Antonius Abt parochiegemeenschap en Gli Uccelli houden zich strikt aan de adviezen en regels die regering en bisdom hebben gegeven. ‘We’ zijn in dit geval Mart Ponne en ik. Normaal gesproken zou de Schola Cantorum hebben gezongen. Maar alle koorzang en samenzang bij de diensten is geschrapt. Wij treden daarom op als cantor, en zullen als enige zangers, samen met Richard Ram als organist, het Salve Regina zingen.

CONTACT